Dziedziczenie umaszczenia burmskiego u kotów

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, udostępnij go na:

Umaszczenie burmskie było pierwotnie przypisane kotom burmskim. Jest jednak piękne, więc hodowcy wprowadzili je również do innych kocich ras. W jaki sposób dziedziczy się umaszczenie burmskie? Zwracam Wam też uwagę na to, że przedstawione poniżej dane nie muszą odzwierciedlać rzeczywistej liczby burmskiego potomstwa w miocie. To statystyka, która ma uzmysłowić nam, jakie jest prawdopodobieństwo jego narodzin, w zależności od koloru futra rodziców.

Geny odpowiedzialne za burmskie umaszczenie u kotów

Dziedziczenie umaszczenia burmskiego jest również proste, jak dziedziczenie umaszczenia syjamskiego, o którym pisałem tutaj. Także mamy tu dwa allele: allel cb, który warunkuje burmskie futro oraz allel C, który odpowiada za umaszczenie nie-burmskie. Allel cb jest recesywny wobec allelu C, dlatego koty o umaszczeniu burmskim mają genotyp cbcb.

Kojarzenie kota o umaszczeniu burmskim z kotem o umaszczeniu burmskim

Skoro koty o burmskim umaszczeniu mają genotyp cbcb, wszystkie ich dzieci także muszą mieć genotyp cbcb, co oznacza burmski kolor futra. Widzimy to na rysunku poniżej.

Dziedziczenie umaszczenia burmskiego u kotów

Kojarzenie kota o umaszczeniu burmskim z kotem o umaszczeniu burmskim

Czyli przy kojarzeniu kota o burmskim umaszczeniu z kotem o burmskim umaszczeniu 100% kociąt w miocie ma burmskie umaszczenie.

Kojarzenie kota o umaszczeniu burmskim z kotem o umaszczeniu jednolitym (nie-burmskim)

Jednolite (nie-burmskie) umaszczenie wiąże się z genotypem CC, Ccs, Ccb, a w niezwykle rzadkich zaś przypadkach również Cca i Cc (tak rzadkich, że można je pominąć). Czyli łącząc kota o burmskim umaszczeniu z kotem o jednolitym umaszczeniu, może skojarzyć:

 1. kota o genotypie cbcb z kotem o genotypie CC,
 2. kota o genotypie cbcb z kotem o genotypie Ccs,
 3. kota o genotypie cbcb z kotem o genotypie Ccb.

Nas bardziej interesuje w tej chwili genotyp Ccb. Tylko koty z takim genotypem mogą zostać rodzicami kociąt o burmskim umaszczeniu, gdy skojarzy się z kotami o burmskim umaszczeniu. Na rysunku poniżej widzimy, że statystyczny efekt to połowa potomstwa z burmskim umaszczeniem. Jeśli jednak nie-burmski futrzak ma genotyp CC lub Ccs, żadne z kociąt nie będzie mogło poszczycić się burskim umaszczeniem.

Dziedziczenie umaszczenia burmskiego u kotów

Kojarzenie kota o umaszczeniu burmskim z kotem o umaszczeniu nie-burmskim

Czyli przy kojarzeniu kota o burmskim umaszczeniu z kotem o jednolitym umaszczeniu kocięta o burmskim umaszczeniu stanowią 0-50% miotu.

Kojarzenie kota o umaszczeniu jednolitym (nie-burmskim) z kotem o umaszczeniu jednolitym (nie-burmskim)

I wreszcie związek dwóch kotów o jednolitym umaszczeniu. Przypomnijmy, iż mamy tu na myśli osobniki o genotypach CC, Ccs lub Ccb. Oznacza to, że możemy skojarzyć:

 1. kota o genotypie CC z kotem o genotypie CC,
 2. kota o genotypie CC z kotem o genotypie Ccb,
 3. kota o genotypie CC z kotem o genotypie Ccs,
 4. kota o genotypie Ccb z kotem o genotypie CC,
 5. kota o genotypie Ccb z kotem o genotypie Ccb,
 6. kota o genotypie Ccb z kotem o genotypie Ccs,
 7. kota o genotypie Ccs z kotem o genotypie CC,
 8. kota o genotypie Ccs z kotem o genotypie Ccb,
 9. kota o genotypie Ccs z kotem o genotypie Ccs.

Potomstwo z burmskim futerkiem dać nam mogą tylko koty o genotypach Ccb, czyli w grę wchodzi tylko kota o genotypie Ccb z kotem o genotypie Ccb. Jak widzimy na rysunku poniżej w tym związku statystycznie tylko 1/4 miotu ma burmskie umaszczenie. W pozostałych przypadkach  się kocięta z burmskim futrem się nie rodzą.

Dziedziczenie umaszczenia burmskiego u kotów

Kojarzenie kota o umaszczeniu nie-burmskim z kotem o umaszczeniu nie-burmskim

Czyli przy kojarzeniu kota o jednolitym umaszczeniu z kotem o jednolitym umaszczeniu kocięta o burmskim umaszczeniu stanowią 0-25% miotu.

Wnioski z dziedziczenia burmskiego umaszczeń u kotów

 • Burmskie umaszczenie dziedziczy się niezależnie od płci.
 • Burmskie umaszczenie jest recesywne wobec umaszczenia nie-syjamskiego.
 • Największe szanse na uzyskanie burmskich kociąt są wtedy, gdy każde z rodziców ma burmskie umaszczenie.
 • Koty o nie-burmskim umaszczeniu mogą mieć potomstwo o burmskim futrze, ale tylko wtedy, gdy mają w genotypie allel cb – potocznie mówimy, że są nosicielami burmskiego umaszczenia.

Uwagi do dziedziczenia burmskiego umaszczeń u kotów

 • Rozważając dziedziczenie umaszczenia burmskiego powinniśmy uwzględnić również kojarzenia, w których występuje allel cs, czyli allel syjamskiego umaszczenia. Należy on bowiem do tej samej grupy genów, co allel cb (możemy powiedzieć, że jest za allelem cb spokrewniony). Będę jednak o tym pisał w tekście poświęconym dziedziczeniu umaszczenia tonkijskiego.
 • W grupie genów z locus C znajdują się również allel ca i allel c, które warunkują albinotyczne umaszczenie u kotów i są recesywne wobec allelu C i allelu cb – teoretycznie więc mogą występować w genotypach kotów o burmskim umaszczeniu i kotów o nie-burmskim umaszczeniu. Nie brałem jednak takich przypadków pod uwagę, gdyż bardzo rzadko się je u naszych futrzaków spotyka.

Tekst i rysunki: Jacek P. Narożniak
Zdjęcie: By Nickolas Titkov from Moscow,
Russian Federation (BUR LV Malsan Tiffani)
[CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Blue_Bis Baner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *