Więzi rodzinne u kotów

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, udostępnij go na:

Czy koty łączą się w pary? Jakie są relacje między kocimi rodzicami a ich dziećmi? Życie rodzinne zwierząt może jest bardzo różnorodne, zależnie od gatunku. U kotów jest tak samo. Opowiedzmy sobie trochę o więzach rodzinnych u kotów.

Więzi rodzinne u kotów – Zachowania wrodzone czy nabyte?

Relacje między przedstawicielami kotkami i kocurami oraz kocimi rodzicami a ich dziećmi mają wrodzone podłoże. Jak u wszystkich gatunków zwierząt zachowania związane z opieką nad potomstwem ewoluowały z pokolenia na pokolenie. Nasi pupile odziedziczyły je po swoich dzikich przodkach, czyli żbikach afrykańskich (Felis silvestris lybuca).

Więzi rodzinne u kotów ukształtowała ewolucja, co nie oznacza, że są absolutnie sztywne. Do pewnego stopnia mogą ulegać modyfikacji, co jest skutkiem domestykacji (udomowienia). Świadomie czy nieświadomie człowiek zmienia zachowanie udomowionych zwierząt, preferując te, które zachowują się zgodnie z jego oczekiwaniami. Poza tym na behawior naszych podopiecznych wpływają wydarzenia, których doświadczają one w swoim życiu.

Więzi rodzinne u kotów – Co łączy kotkę i kocura?

Koty nie łączą się w pary. Jeśli człowiek nie ingeruje w ich rozmnażanie, podczas okresu godowego zapach rujnej samicy zwabia okoliczne kocury. Choć samce rywalizują o względy samicy, kotka często zostaje pokryta nie przez jednego z nich, ale przez kilku. W rezultacie kocięta z jednego miotu mogą mieć różnych ojców.

Kocury również nie spotykają się wyłącznie z jedną samicą. Podczas sezonu rozrodczego samiec kryje kilka samic. Dominujący osobnik może łączyć się ze wszystkimi dojrzałymi kotkami, które mieszkają w obrębie jego rewiru. Zdarza się jednak, że któraś z samic cieszy się wyjątkowymi względami u kocura, który stara się przebywać blisko niej.

Więzi rodzinne u kotów – Co łączy kocura z kociętami

Biorąc pod uwagę to, co napisałem powyżej, łatwo się domyśleć, iż u kotów ojcowie nie biorą udziału w opiece nad potomstwem. Co więcej, niektóre kocury zachowują się agresywnie wobec młodych a wiele kotek nie dopuszcza samców do swoich dzieci.

Istnieją jednak kocury, które chętnie bawią się ze swoimi dziećmi, a nawet opiekują się nimi. Takie zachowanie samców widziano zarówno u domowych pupili, jak i kotów wolno żyjących. Ja mogłem zaobserwować je u siebie w hodowli.

Kocięta wzbudzały duże zainteresowanie mojego kocura. Dopóki jednak przebywały wyłącznie w gnieździe, zachowywał wobec nich dystans. Myślę, że obawiał się agresywnej reakcji kotek. Dopiero, gdy młode zaczynały eksplorować otoczenie, aktywniej włączał się w opiekę nad nimi.

Więzi rodzinne u kotów – Co łączy kotkę z kociętami

Prawdziwe więzi rodzinne łączą kotki z ich kociętami. Według ludzkich standardów kotki są bardzo troskliwymi matkami i to one samotnie opiekują się kociętami.

Rodzinne relacje między matką i jej dziećmi nie trwają jednak wiecznie. W miarę dorastania młodych więzi te słabną i w pewnym momencie kocięta opuszczają matkę. Zdarza się nawet, że kotka wręcz odpędza swoje dzieci, traktując je jakby były jej całkowicie obce.

Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Niektóre córki pozostają blisko swoich matek. Kotki trzymają się wtedy razem a nawet wspólnie wychowują swoje młode.

Więzi rodzinne u kotów – Co łączy ze sobą kocięta

Więzi rodzinne między kociętami również nie są stałe. Gdy młode dorastają, każde z nich idzie w swoją stronę. Zanim to jednak nastąpi młode potrzebują się wzajemnie. Bawią się ze sobą i śpią razem. Stopniowo jednak więź między nimi słabnie.

Rodzinne relacje między rodzeństwem mogą jednak utrzymywać się także nadal po usamodzielnieniu się zwierząt. Czasami kocięta trzymają się razem tylko przez pewien czas, czasem przez całe życie. Zwykle dotyczy to kotek.

Więzi rodzinne u kotów – Bardziej złożone niż się wydaje

Jak widać, życie rodzinne kotów może być bardziej złożone niż sądzimy. Zdarzą się, że więzi rodzinne łączą również dorosłe zwierzęta, a nie tylko matki i ich dzieci. Z drugiej strony nawet kocięta z jednego miotu po osiągnięciu dojrzałości mogą rywalizować i walczyć ze sobą. Albo ze swoją matką lub ojcem.

U kotów nie istnieje też tabu kazirodztwa. Gdy kocięta dojrzeją mogą nawiązać relacje intymne z innymi członkami własnej rodziny. Dorosły kocur tak samo chętnie pokryje własną matkę, córkę czy siostrę jak obcą kotkę. Zatem w trakcie dorastania relacje między osobnikami różnej płci zmieniają charakter.

Tekst: Jacek P. Narożniak
Zdjęcie: Pixabay.com

Blue_Bis Baner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *