Dziedziczenie umaszczenia dymnego u kotów

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, udostępnij go na:

Ostatnio pisałem o dziedziczeniu umaszczenia srebrzystego, ale bez uwzględnienia umaszczenia dymnego (dlaczego tak, tłumaczę w tekstach Srebrzyste umaszczenie u kotów i Dymne umaszczenie u kotów). Kolej zatem na dziedziczenie umaszczenia dymnego. Pamiętajcie, że przedstawione w tym tekście liczby to dane statystyczne – rzeczywiste wyniki krycia mogą nieco od nich odbiegać.

Geny odpowiedzialne za dymne umaszczenie u kotów

Przypomnę, że koty o umaszczeniu dymnym mają genotyp aaII lub genotyp aaIi. W przeciwieństwie więc do kotów srebrzystych nie mają ani jednego alleli A (agouti). Mają jednak jeden lub dwa allele I, które warunkują specyficzne zabarwienie włosów.

Kojarzenie kota dymnego z kotem dymnym

Genotyp kota dymnego to aaII lub aaIi. Oznacza to, że kojarząc ze sobą dwa koty o dymnym umaszczeniu możemy połączyć:

 1. kota o genotypie aaII z kotem o genotypie aaII,
 2. kota o genotypie aaII z kotem o genotypie aaIi,
 3. kota o genotypie aaIi z kotem o genotypie aaIi.

Można rozważyć efekty każdego z tych kryć, ale dla nas w tej chwili znaczenie mają tylko dwa skrajne. To wystarczy, by zorientować się, ile statystycznie w miotach kodów dymnych rodzi się dymnego potomstwa.

Gdy skojarzymy ze sobą kota o genotypie aaII z kotem o genotypie aaII, na świat przyjdą wyłącznie kocięta o genotypach aaII. Nie ma inne możliwości, ponieważ każde z rodziców produkuje tylko komórki rozrodcze z allelami aI. Oznacza to, że w miocie tej pary zawsze przychodzą na świat dymne kocięta.

W drugim przypadku kojarzymy kota o genotypie aaIi z kotem o genotypie aaIi. Tym razem każde z rodziców wytwarza dwa rodzaje komórek rozrodczych: zawierających allele aI oraz zawierające allele ai. W konsekwencji miotach tej pary znajdą się kocięta o genotypach aaII, aaIi oraz aaii, w stosunku 1:2:1. Pod względem fenotypów wygląda to następująco: 3/4 kociąt o dymnym umaszczeniu oraz 1/4 o jednolicie zabarwionych włosach.

Dziedziczenie umaszczenia dymnego

Kojarzenie kota dymnego z kotem dymnym

Czyli przy kojarzeniu dwóch dymnych kotów, dymne kocięta statystycznie stanowią 75-100% miotu.

Kojarzenie kota dymnego z kotem srebrzystym

Kot o srebrzystym umaszczeniu może mieć genotyp AAII, AaII, AAIi, AaIi. Dymny to genotyp aaII lub aaIi. Oznacza to, że możemy skojarzyć ze sobą:

 1. kota o genotypie aaII z kotem o genotypie AAII,
 2. kota o genotypie aaII z kotem o genotypie AaII,
 3. kota o genotypie aaII z kotem o genotypie AAIi,
 4. kota o genotypie aaII z kotem o genotypie AaIi,
 5. kota o genotypie aaIi z kotem o genotypie AAII,
 6. kota o genotypie aaIi z kotem o genotypie AaII,
 7. kota o genotypie aaIi z kotem o genotypie AAIi,
 8. kota o genotypie aaIi z kotem o genotypie AaIi.

Sprawdźmy efekty tych kryć. W pierwszym przypadku kojarzymy dymnego kota o genotypie aaII ze srebrzystym kotem o genotypie AAII. Z tego związku mogą narodzić się wyłącznie srebrzyste kocięta o genotypie AaII. Dymnych nie będzie.

W ostatnim przypadku kojarzymy dymnego kota o genotypie aaIi ze srebrzystym kotem o genotypie AaIi. Dymny rodzic produkuje tu dwa rodzaje komórek rozrodczych: aI oraz ai. Srebrzysty rodzic wytwarza cztery rodzaje komórek rozrodczych: AI, Ai, aI oraz ai. Wymieszanie ich podczas zapłodnienia skutkuje kociętami o genotypach AaII, AaIi, Aaii, aaII, aaIi oraz aaii, w stosunku 1:2:1:1:2:1.

Pod względem fenotypów wygląda to następująco: 6/16 kociąt srebrzystych, 2/16 kociąt zwykłych tabby, 6/16 kociąt dymnych oraz 2/16 kociąt jednolitych. Czyli dymne kocięta stanowią statystycznie 37,5% miotu.

Przy kojarzeniu kota dymnego z kotem srebrzystym, prawdopodobieństwo narodzin dymnego potomstwa może być jednak większe. Na przykład ze związku dymnego kota o genotypie aaII ze srebrzystym kotem o genotypie AaII. Jak widzimy na poniższym schemacie, w miotach tej pary znajdziemy kocięta o genotypach AaII oraz aaII, w stosunku 1:1. Pod względem fenotypów mamy tu 1/2 potomstwa srebrzystego i 1/2 potomstwa dymnego.

Dziedziczenie umaszczenia dymnego u kotów

Kojarzenie kota dymnego z kotem srebrzystym

Czyli przy kojarzeniu kota dymnego z kotem srebrzystym, dymne kocięta stanowią statystycznie 0-50% miotu.

Kojarzenie kota dymnego z kotem o jednolicie zabarwionych włosach

Kot o zabarwionych na całej długości włosach, czyli nie jest ani dymny, ani srebrzysty, ma genotyp aaii. Kot dymny ma genotyp aaII lub aaIi. Możemy zatem skojarzyć ze sobą:

 1. kota o genotypie aaII z kotem o genotypie aaii,
 2. kota o genotypie aaIa z kotem o genotypie aaii.

W pierwszym przypadku wszystkie kocięta mają genotyp aaIi i dymne umaszczenie. Nieco inaczej wyglądają genotypy kociąt narodzonych w drugim przypadku. Jak widzimy na schemacie poniżej, połowa z nich ma genotyp aaIi, a połowa aaii. Zatem połowa jest dymna, a połowa ma jednolicie zabarwione włosy.

Dziedziczenie umaszczenia dymnego u kotów

Kojarzenie kota dymnego z kotem o jednolicie zabarwionych włosach

Czyli przy kojarzeniu kota dymnego z kotem o jednolicie zabarwionych włosach, dymne kocięta stanowią średnio 50-100%

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem srebrzystym

W artykule o dziedziczeniu umaszczenia srebrzystego stwierdziliśmy, że dymne kocięta mogą narodzić się również ze związku dwóch srebrnych kotów (choć nie wdawaliśmy się w szczegóły). Jak wiemy kot srebrzysty może mieć genotyp AAII, AaII, AAIi lub AaIi. Oznacza to, że możemy skojarzyć ze sobą:

 1. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AAII,
 2. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AaII,
 3. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AAIi,
 4. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AaIi,
 5. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie AaII,
 6. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie AAIi,
 7. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie AaIi,
 8. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie AAIi,
 9. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie AaIi,
 10. kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie AaIi.

W pierwszym przypadku, czyli przy kojarzeniu kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AAII, wszystkie kocięta mają genotyp AAII i umaszczenie srebrzyste. Innej możliwości nie ma, ponieważ każde z rodziców produkuje tylko jeden rodzaj komórek rozrodczych: AI.

W ostatnim przypadku, czyli przy kojarzeniu kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie AaIi, każde z rodziców wytwarza cztery rodzaje komórek rozrodczych: AI, Ai, aI oraz ai. U potomstwa tej pary łączą się w ganotypy AAII, AAIi, AAii, AaII, AaIi, Aaii, aaII, aaIi, aaii, w stosunku 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Pod względem fenotypów wygląda to następująco: 9/16 kociąt srebrzystych, 2/16 zwykłych tabby, 1/16 jednolicie umaszczonych oraz 3/16 kociąt dymnych.

Prawdopodobieństwo narodzin dymnych kociąt po srebrzystych rodzicach może być jednak większe. Na przykład przy kojarzeniu kota o genotypie AaII z kotem o genotypie AaII. Statystycznie tej sytuacji w miocie znajduje się 1/4 dymnego potomstwa. Reszta, czyli 3/4 ma srebrne futerko. Widzimy to na schemacie poniżej.

Dziedziczenie umaszczenia dymnego u kotów

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem srebrzystym

Czyli przy kojarzeniu kota o srebrzystym umaszczeniu z kotem o srebrzystym umaszczeniu, dymne kocięta stanowią statystyczne 0-25%.

Kojarzenia, z których nie narodzą się dymne kocięta

 • Kojarzenie kota nie-dymnego z kotem nie-dymnym – brak alleli I.

Wnioski z dziedziczenia dymnego umaszczenia u kotów

 • Najszybciej uzyskamy dymne kocięta kojarząc ze sobą dymne osobniki.
 • Mamy duże szanse uzyskać dymne kocięta kojarząc kota dymnego z kotem nie-dymnym.
 • Dymne kocięta możemy uzyskać również kojarząc kota dymnego ze srebrzystym.
 • Dymne kocięta możemy uzyskać także kojarząc ze sobą dwa srebrne koty.
 • Nigdy nie uzyskamy dymnych kociąt kojarząc ze soba dwa koty nie-dymne, czyli o umaszczeniu innym niż dymne i srebrzyste.
 • Umaszczenie dymne dominuje nad nie-dymnym.
 • Umaszczenie srebrzyste dominuje nad dymnym.

Tekst: Jacek P. Narożniak
Zdjęcie: By Pigeon-camera
(Own work) [Public domain],
via Wikimedia Commons

Blue_Bis Baner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *