Tytuły wystawowe kotów rasowych w FIFe

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, udostępnij go na:

Czy wiecie, jakie nagrody może wygrać kot na wystawie, organizowanej pod patronatem FIFe? Przede wszystkim są to różnorodne tytuły. Te zaś przyznawane są wyłącznie najpiękniejszym zwierzakom na wystawowych ringach. Są to zatem bardzo prestiżowe nagrody, podnoszące wartość wystawową i hodowlaną kotów. Jakie tytuły może zdobyć kot na wystawie?

Tytuły wystawowe z grupy Champion

Wszystkie poniższe tytuły wystawowe z grupy Champion przysługują kotom dorosłym, czyli takim, które ukończyły 10 miesiąc życia (urodziny mogą obchodzić w dniu wystawy). Jak się może domyślacie, zwierzęta niewykastrowane i wykastrowane otrzymują inne tytuły (i oceniane są osobnych klasach wystawowych – patrz Klasy wystawowe na wystawach kotów rasowych). Tytuły te umieszcza się później w dokumentach przed imieniem zwierzaka, który go uzyskał, przy czym wyższy zdobyty tytuł zastępuje niższy a kot zostaje przeniesiony do wyższej klasy na kolejnych wystawach.

Tytuły przyznawane kotom niewykastrowanym:

 • Champion – Czempion. Skrót CH. Aby uzyskać tytuł Champion, kot musi otrzymać 3 certyfikaty CAC, od 3 różnych sędziów, podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw FIFe.
 • International Champion – Międzynarodowy Czempion. Skrót IC. Aby uzyskać tytuł International Champion, kot musi otrzymać 3 certyfikaty CACIB, od 3 różnych sędziów, podczas 3 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 2 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 2 certyfikaty).
 • Grand International Champion – Wielki Międzynarodowy Czempion. Skrót GIC. Aby uzyskać tytuł Grand International Champion, kot musi otrzymać 6 certyfikatów CAGCIB, od co najmniej 3 różnych sędziów, podczas 6 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 3 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 4 certyfikaty) lub 8 certyfikatów CAGCIB, od co najmniej 4 różnych sędziów, podczas 8 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 2 różnych krajach, (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 certyfikatów).
 • Supreme Champion – Najwyższy Czempion. Skrót SC. Istnieje od 01.01.2009, kiedy to zastąpił tytuły European Champion (EC), przyznawany na wystawach FIFe w Europie oraz FIFe American Champion (FAC), który nadawano kotow na na wystawach FIFe w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać tytuł Supreme Champion, kot musi otrzymać 9 certyfikatów CACS, od co najmniej 3 różnych sędziów, podczas 9 (dziewięciu) międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 3 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 certyfikatów) lub 11 certyfikatów CACS, od co najmniej 6 różnych sędziów, podczas 11 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 2 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 certyfikatów).

Tytuły przyznawane kotom wykastrowanym:

 • Premier – Skrót PR. Aby uzyskać tytuł Champion, kot musi otrzymać 3 certyfikaty CAP, od 3 różnych sędziów, podczas 3 krajowych lub międzynarodowych wystaw FIFe.
 • International Premier – Międzynarodowy Premier. Skrót IP. Aby uzyskać tytuł International Premier, kot musi otrzymać 3 certyfikaty CAPIB, od 3 różnych sędziów, podczas 3 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 2 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 2 certyfikaty).
 • Grand International Premier – Wielki Międzynarodowy Premier. Skrót GIP. Aby uzyskać tytuł Grand International Premier, kot musi otrzymać 6 certyfikatów CAGPIB, od co najmniej 3 różnych sędziów, podczas 6 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 3 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 4 certyfikaty) lub 8 certyfikatów CAGPIB, od co najmniej 4 różnych sędziów, podczas 8 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 2 różnych krajach, (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 certyfikatów).
 • Supreme Premier – Najwyższy Premier. Skrót SP. Istnieje od 01.01.2009, kiedy to zastąpił tytuły European Premier (EP), przyznawany na wystawach FIFe w Europie oraz FIFe American Premier (FAP), który nadawano kotom na wystawach FIFe w Stanach Zjednoczonych. Aby uzyskać tytuł Supreme Premier, kot musi otrzymać 9 certyfikatów CAPS, od co najmniej 3 różnych sędziów, podczas 9 (dziewięciu) międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 3 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 certyfikatów) lub 11 certyfikatów CAPS, od co najmniej 6 różnych sędziów, podczas 11 międzynarodowych wystaw FIFe, odbywających się w co najmniej 2 różnych krajach (w tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 certyfikatów).

Tytuły wystawowe z grupy Winner

Tytuły wystawowe z grupy Winner (z wyjątkiem tytułu Junior Winner i National Winner) przyznawane są na specjalnych wystawach kotów rasowych: na Wystawie Światowej oraz na tzw. wystawach Winner Show. Tytuł Junior Winner umieszcza się w dokumentach po pełnym imieniu kota, pozostałe tytuły przed pełnym imieniem kota i przed innymi możliwymi tytułami z klasy Champion lub Premier. Przy tytule World Winner podaje się jeszcze rok, w którym kot go zdobył.

 • Junior Winner – Zwycięzca Młodzieży. Skrót JW. Tytuł ten przeznaczony jest dla młodych kotów w klasach 11 i 12. By go zdobyć zwierzak musi na wystawach międzynarodowych minimum 5 razy wygrać Best in Show.
 • National Winner – Zwycięzca Kraju. Skrót NW. Tytuł, który przysługuje kotom należącym do w pełni uznanych ras i wystawianym w klasach od 1 do 12 oraz kotom domowych z klasy 14. Mogą go nadawać organizacje felinologiczne zrzeszone w FIFe, według własnych ustalonych kryteriów, ale w oparciu na rezultatach wystaw organizowanych przez organizację, która ten tytuł przyznaje. W ciągu roku kalendarzowego kluby mogą tytułem National Winner maksymalnie 15 kotów a każdy kot może dostać w ciągu roku tylko jeden taki tytuł.
 • American Winner – Zwycięzca Ameryki. Skrót AW. Tytuł nadawany podczas American Winner Show – wystaw, które mogą organizować następujące kraje członkowskie FIFe: Argentyna, Brazylia i Meksyk.
 • Baltic Winner – Zwycięzca Morza Bałtyckiego. Skrót BW. Tytuł nadawany podczas Baltic Winner Show – wystaw, które mogą organizować następujące kraje członkowskie FIFe: Estonia, Litwa i Łotwa.
 • Mediterranean Winner – Zwycięzca Morza Śródziemnego. Skrót MW. Tytuł nadawany podczas Mediterranean Winner Show – wystaw, które mogą organizować następujące kraje członkowskie FIFe: Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Izrael, Portugalia, Słowenia i Włochy.
 • North Sea Winner – Zwycięzca Morza Północnego. Skrót NSW. Tytuł nadawany podczas North Sea Winner Show – wystaw, które mogą organizować następujące kraje członkowskie FIFe: Belgia, Holandia i Wielka Brytania.
 • Scandinavian Winner – Zwycięzca Skandynawii. Skrót SW. Tytuł nadawany podczas Scandinavian Winner Show – które mogą organizować następujące kraje członkowskie FIFe: Finlandia, Norwegia i Szwecja.
 • World Winner – Zwycięzca Świata. Skrót WW. Tytuł przyznawany podczas Wystaw Światowych FIFe. Otrzymują go koty wygrywające Best in Show na tych wystawach.

Tytuły wystawowe z grupy Merit

Tytuły wystawowe z grupy Merit przyznawane są kotom za pewne szczególne zasługi. Tytuły te umieszcza się w dokumentach po pełnym imieniu zwierzaka.

 • Distinguished Merit – Zasłużony dla Hodowli. Skrót DM. Tytuł Distinguished Merit przyznawany jest kotkom, których przynajmniej pięcioro potomków uzyskało tytuł minimum IC lub IP oraz kocurom, których przynajmniej dziesięcioro potomków uzyskało tytuł minimum IC lub IP. Muszą być to tytuły przyznane na wystawach FIFe.
 • Distinguished Show Merit – Wybitne Zasługi Wystawowe. Skrót DSM. Tytuł ten przyznawany jest tylko na wystawach międzynarodowych, i tylko kotom dorosłych ras w pełni uznanych przez FIFe, startującym w klasach od 1 do 10 oraz kotom domowym w klasie 14. By go uzyskać, zwierzak musi wygrać przynajmniej dziesięć rasy zdobyć tytuł Best in Show lub Best in Show Opposite Sex. Tytułu Distinguished Show Merit nie można zdobyć szybciej niż w ciągu dwóch lat i jednego dnia..
 • Distinguished Variety Merit – Najbardziej Zasłużony dla Swej Odmiany Barwnej. Skrót DVM. Tytuł przyznawany najpiękniejszym kotom w danej odmiany kolorystycznej w rasie. Aby go zdobyć zwierzak musi otrzymać tytuł BIV co najmniej 10 razy w klasach 1-12. Najkrótszy okres do zdobycia kwalifikacji do tytułu wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym Best in Variety a dziesiątym. Okres ten ma uniemożliwić uzyskanie przez kota tytułu zbyt szybko.

Inne tytuły wystawowe FIFe

Tytuły te są przyznawane kotom na każdej wystawie. Najpiękniejsze zwierzaki mogą zdobywać je wielokrotnie, nawet na każdej wystawie, w której biorą udział. Tytułów tych nie umieszcza się w dokumentach przy imieniu kota, ale i tak podnoszą one wartość wystawową i hodowlaną kota.

Najcenniejszym z nich jest Tytuł Najpiękniejszego Kota Wystawy, czyli BOB I. Co ciekawe tytuły BOB oraz BIC nie znajdują się na oficjalnej liście tytułów FIFe, niemniej jednak przyznawane są w Polsce i w innych krajach członkowskich FIFe.

Oficjalne wystawowe tytuły FIFe:

 • Best in Variety – Najlepszy w Odmianie. Skrót BIV. Tytuł przyznawany najpiękniejszym osobnikom w poszczególnych odmianach barwnych w rasach, na przykład Najpiękniejszy Rudy Kot Perski. Jeśli w danej odmianie barwnej prezentowana jest dostateczne liczba kotów, sędzia może przyznać trzy tytuły BIV: dla najpiękniejszego kociaka (wiek 4-7 miesięcy), dla najpiękniejszego juniora (wiek 7-10 miesięcy) i dla najlepszego kota dorosłego.
 • Nominacja do Best in Show – Skrót NOM BIS. Tytuł otrzymują zwierzaki nominowane do wyborów Najpiękniejszych Kotów Wystawy, czyli do Best in Show. Każdy sędzia może nominować jednego z ocenianych przez siebie kotów w każdej sędziowanej kategorii: dorosły kocur, dorosła kotka, dorosły kastrat, dorosła kastratka, młodzież 7-10 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć), kocięta 4-7 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć). Koty domowe mogą uzyskać maksymalnie 4 nominacje, których nie można rozdzielać ze względu na wiek: krótkowłosy kocur, krótkowłosa kotka, długowłosy, kocur, długowłosa kotka.
 • Best in Show – Najlepszy na Wystawie. Skrót BIS. Tytuł ten, jak łatwo się domyśleć, przyznawany jest najpiękniejszym kotom prezentowanym na wystawach. Co ciekawe, podczas jednej wystawy przyznaje się kilka tytułów Best in Show. I tak w każdej kategorii ras (patrz Podział kotów rasowych na grupy) można nadać go najlepszemu dorosłemu kocurowi, najlepszej dorosłej kotce, najlepszemu kastratowi, najlepszej kastratce, najlepszemu juniorowi (wiek 7-10 miesięcy) i najlepszemu kociakowi (wiek 4-7 miesięcy). Dorosłe kocury i kotki mogą jeszcze rywalizować ze sobą o tytuł Najlepszego Dorosłego Kota w danej kategorii. Najpiękniejsze osobniki z każdej kategorii mogą jeszcze rywalizować ze sobą o tytuł Najpiękniejszego Kota Wystawy. Oczywiście koty domowe też mogą uzyskać tytuł Best in Show: dla najlepszego kota długowłosego i dla najlepszego kota krótkowłosego lub dla najlepszej kotki domowej i dla najlepszego kocura domowego lub dla najlepszego kota domowego. Tytuł przyznawany podczas Best in Show.
 • Best in Show Opposite Sex – Najlepszy Kot Przeciwnej Płci. Skrót BOS. Tytuł ten otrzymuje zwierzak, który przegrał porównanie najlepszego dorosłego kocura i najlepszej dorosłej kotki w danej kategorii. Tytuł przyznawany podczas Best in Show.
 • Breed Best in Show – Najlepszy kot w rasie. Skrót Breed BIS. Tytuł, który może otrzymać najpiękniejszy przedstawiciel danej rasy. Tytuł przyznawany podczas Best in Show.

Inne tytuły przyznawane podczas Best in Show:

 • Best in Category – Najlepszy w kategorii. Skrót BIC. Tytuł przyznawany najpiękniejszemu zwierzakowi w danej kategorii ras (patrz Podział kotów rasowych na grupy). Wybiera się go spośród wszystkich zwierząt, które uzyskały BIS. Tytuł przyznawany podczas Best in Show.
 • Best of Best – Najlepszy z najlepszych. Skrót BOB. Tytuł najwyższy na wystawach kotów rasowych, dla najpiękniejszych z prezentowanych zwierząt. Mogą być przyznane cztery takie tytuły: BOB I, BOB II, BOB III i BOB IV. Tytuł przyznawany podczas Best in Show.

Tekst i zdjęcie: Jacek P. Narożniak

Blue_Bis Baner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *