Dziedziczenie umaszczenia srebrzystego u kotów

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, udostępnij go na:

O srebrzystych umaszczeniach u kotów pisałem tutaj. Jeśli go czytaliście, to wiecie, że z pewnych względów wydzieliłem z tej grupy umaszczenie dymne – o którym napisałem osobny artykuł – choć zasadniczo jest ono zaliczane do tej grupy. Dlatego też w tym tekście, w którym omawiam dziedziczenie srebrzystej barwy kociego futerka, nie analizuję dziedziczenia dymnej sierści – zrobię to w osobnym poście. Pamiętajcie, że rzeczywiste wyniki niektórych kryć mogą różnić się od przedstawionych poniżej. Dane ukazane w tym artykule to statystyka, która ma uzmysłowić nam, jakie jest prawdopodobieństwo narodzin tak umaszczonych kociąt po tak a nie inaczej umaszczonych rodzicach.(Zmodyfikowany 21/11/2020)

Allele odpowiedzialne za srebrzyste umaszczenie u kotów

Tradycyjnie zacznę od przypomnienia genów, które warunkują srebrzyste umaszczenie u kotów. Potrzebne są dwa: Dominujący allel agouti, który zapisujemy literą A oraz dominujący inhibitor koloru, który oznaczamy literą I.

Pierwszy z nich sprawia, iż na ciele pojawia się rysunek. Dzięki drugiemu zaś każdy włos jest zabarwiony tylko częściowo. Współpraca tych genów daje nam efekt srebrzystego futra. Za jego konkretny rodzaj odpowiadają inne geny, którymi nie będziemy się ty zajmować.

Koty srebrzyste mogą mieć zatem genotypy: AAII, AAIi, AaII lub AaIi.

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem srebrzystym

Jak napisałem powyżej, kot srebrzysty to genotyp AAII, AAIi, AaII lub AaIi. Oznacza to, że kojarząc ze sobą dwa koty o srebrzystym umaszczeniu, możemy połączyć:

 1. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AAII,
 2. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AAIi,
 3. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AaII,
 4. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AaIi,
 5. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie AAIi,
 6. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie AaII,
 7. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie AaIi,
 8. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie AaII,
 9. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie AaIi,
 10. kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie AaIi.

W pierwszych czterech i w szóstym kryciu wszystkie kocięta mają umaszczenie srebrzyste. W piątym, siódmym, ósmy i dziewiątym już tylko 75% potomstwa ma srebrzyste futro. Najmniejsze prawdopodobieństwo narodzin srebrzystych kociąt wystąpi w piątym przypadku.

Jak widzimy na poniższych schemacie, przy kojarzeniu kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie AaIi, w statystycznym miocie znajdziemy potomstwo o genotypach AAII, AAIi, AAii, AaII, AaIi, Aaii, aaII, aaIi oraz aaii, w stosunku 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Rozkład fenotypów natomiast wygląda następująco: 9/16 kociąt o srebrzystym umaszczeniu, 3/16 kociąt o dymnym umaszczeniu, 3/16 kociąt zwykłych tabby oraz 1/16 kociąt o jednolitym umaszczeniu.

Dziedziczenie umaszczenia srebrzystego u kotów

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem srebrzystym

Czyli przy kojarzeniu kota srebrzystego z kotem srebrzystym, kocięta o srebrzystym umaszczeniu stanowią 56,25-100% miotu.

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem dymnym

Skoro, jak stwierdziliśmy powyżej, srebrni rodzice mogą dać dymne potomstwo, to może srebrne kocięta uzyskamy, gdy jeden z rodziców będzie dymny?

Kot o dymnym umaszczeniu ma genotyp aaII lub genotyp aaIi, srebrzyste AAII, AAIi, AaII lub AaIi, czyli w tym przypadku będziemy mogli skojarzyć:

 1. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie aaII,
 2. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie aaIi,
 3. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie aaII,
 4. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie aaIi,
 5. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie aaII,
 6. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie aaIi,
 7. kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie aaII,
 8. kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie aaIi.

W pierwszych trzech kryciach wszystkie kocięta mają umaszczenie srebrzyste. W czwartym srebrzystych kociąt w miocie jest 75%. W piątym, szóstym i siódmym tylko 59%. Najmniejsze prawdopodobieństwo narodzin potomstwa o srebrzystym umaszczeniu występuje w ósmym kryciu.

Jak widzimy na schemacie poniżej, przy kojarzeniu kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie aaIi, kocięta mają genotypy AaII, AaIi, Aaii, aaII, aaIi oraz aaii, w stosunku 1:2:1:1:2:1. Pod względem fenotypów wygląda to następująco: 3/8 srebrzystych kociąt, 3/8 dymnych kociąt, 1/8 kociąt o zwykłym umaszczeniu tabby oraz 1/8 kociąt o jednolicie zabarwionych włosach.

Dziedziczenie umaszczenia srebrzystego u kotów

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem dymnym

Czyli przy kojarzeniu kota srebrzystego z kotem dymnym, kocięta o srebrzystym umaszczeniu stanowią 37,5-100% miotu.

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem nie-srebrzystym

Pisząc o kocie nie-srebrzystym, mam oczywiście na myśli zwierzaka o umaszczeniu innym niż srebrzyste i dymne. Oznacza to, że kot o umaszczeniu nie-srebrzystym ma genotyp aaii, AAii lub Aaii. A skoro kot o umaszczeniu srebrzystym ma genotyp AAII, AAIi, AaII lub AaIi, kojarząc kota srebrzystego z kotem nie-srebrzystym, możemy połączyć:

 1. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie aaii,
 2. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie aaii,
 3. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie aaii,
 4. kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie aaii,
 5. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie Aaii,
 6. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie Aaii,
 7. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie Aaii,
 8. kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie Aaii,
 9. kota o genotypie AAII z kotem o genotypie AAii,
 10. kota o genotypie AAIi z kotem o genotypie AAii,
 11. kota o genotypie AaII z kotem o genotypie AAii,
 12. kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie AAii,

W pierwszym, piątym i dziewiątym kryciu w miocie znaleźć możemy wyłącznie kocięta o srebrzystym umaszczeniu.

Jak widzimy na poniższym schemacie, kiedy skojarzymy kota o genotypie AaIi z kotem o genotypie aaii, w statystycznym miocie znajdziemy kocięta o genotypach AaIi, Aaii, aaIi oraz aaii, w stosunku 1:1:1:1. Co do fenotypów, to taki statystyczny miot wygląda następująco: 1/4 potomstwa srebrzystego, 1/4 zwykłego tabby, 1/4 dymnego oraz 1/4 o jednolicie zabarwionych włosach.

Dziedziczenie umaszczenia srebrzystego u kotów

Kojarzenie kota srebrzystego z kotem nie-srebrzystym aaii

Czyli przy kojarzeniu kota srebrzystego z kotem nie-srebrzystym, kocięta o srebrzystym umaszczeniu stanowią 25-100% miotu.

Kojarzenie, z których nie narodzą się srebrne kocięta

 • Kojarzenie kota dymnego z kotem dymnym – brak allelu A.
 • Kojarzenie kota dymnego z kotem nie-srebrzystym – brak allelu A.
 • Kojarzenie kota nie-srebrzystego z kotem nie-srebrzystym – brak allelu A i allelu I.

Wnioski z dziedziczenia srebrzystego umaszczenia u kotów

 • Srebrzyste umaszczenie u kotów jest dominujące.
 • By uzyskać srebrne kocięta, musimy mieć przynajmniej jednego srebrnego osobnika.
 • Rodzice o umaszczeniu dymnym i nie-srebrzystym nie dadzą nam potomstwa o srebrzystym umaszczeniu.
 • Największa szansa na narodziny srebrnych kociąt jest wtedy, gdy matka i ojciec mają srebrne futro.
 • Srebrni rodzice mogą dać kocięta o umaszczeniu dymnym.
 • Srebrni rodzice mogą dać kocięta o umaszczeniu nie-srebrzystym.

Tekst: Jacek P. Narożniak
Zdjęcie: By Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation
(EXO Ch. Mellowcherry Candy King)
[CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Blue_Bis Baner

2 Odpowiedzi do “Dziedziczenie umaszczenia srebrzystego u kotów”

 1. Dlaczego za kota nie srebrzystego uważa Pan tylko kota o genotypie aaii? A co ze zwykłymi pręgusami AAii lub Aaii, przecież też nie są srebrzyste. A te koty w połączeniu z dymnymi (aaIi lub aaII) dadzą nam srebrzyste kocięta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *