Dziedziczenie umaszczenia rudego u kotów

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, udostępnij go na:

Dziedziczenie rudego umaszczenia u kotów jest dość skomplikowane ze względu na geny, które za nie odpowiadają. Jestem przekonany, że gdy się w tym wszystkim połapiecie, zrozumienie mechanizmów dziedziczenia innych umaszczeń nie będzie już żadnym problemem. Dość powiedzieć, że rodzeństwo rudych kociąt może być kremowe (umaszczenie pokrewne rudemu) i szylkretowe (efekt działania allelu O i allelu o u kotek), ale również we wszystkich innych kolorach (na szczęście, by nie musimy brać uwagę każdego z nich, wystarczy, jak będziemy je zbiorczo nazywać umaszczeniami jasnymi nie-kremowymi i ciemnymi nie-rudymi. Pamiętajcie tylko, że przedstawione tu liczny są danymi statystycznymi i nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą liczbę rudych kociąt w miocie – poza sytuacjami, w których na świat może przyjść wyłącznie rude potomstwo.

Allele odpowiedzialne za rude umaszczenie u kotów

Przypomnijmy sobie, jakie geny warunkują rude umaszczenie u kotów. Aby włosy przybrały rudą barwę potrzebne są aż dwa różne allele.

Pierwszym jest allel O (orange), dzięki któremu widzimy rudy barwnik w kocich włosach. Jego antagonistą jest allel o (non-orange), który warunkuje inną barwę futra niż rudą. Obydwa biorą udział także w powstawaniu umaszczenia szylkretowego. (patrz teksty: Rude umaszczenie u kotów, Szylkretowe umaszczenie u kotów i Dziedziczenie szylkretowego umaszczenia u kotów)

Drugim jest allel D (non-diluted). Jest on odpowiedzialny za ciemne umaszczenia u kotów. To właśnie dzięki niemu widzimy rude kocie futro, a nie kremowe. Kremowy kolor powstaje dzięki allelowi d (diluted) – dzięki temu allelowi rude futro zostaje rozjaśnione do kremowego (patrz teksty: Jasne i ciemne umaszczenie u kotów i Dziedziczenie jasnego i ciemnego umaszczenia u kotów).

Jeśli zatem naszym celem hodowlanym jest uzyskanie rudych kociąt, musimy wziąć pod uwagę obydwa wyżej wymienione geny.

Kojarzenie rudego kocura z rudą kotką i z kremową kotką

Kocur o rudym umaszczeniu musi mieć allel O i przynajmniej jeden allel D, a więc może mieć genotyp DDOY lub genotyp DdOY. Kotka o rudym umaszczeniu natomiast musi mieć dwa allele O i przynajmniej jeden Allel D, czyli może mieć genotyp DDOO lub genotyp DdOO. A zatem, kiedy parujemy rudego kocura z rudą kotką, możemy skojarzyć ze sobą:

 1. kocura o genotypie DDOY z kotką o genotypie DDOO,
 2. kocura o genotypie DDOY z kotką o genotypie DdOO,
 3. kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie DDOO,
 4. kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie DdOO.

Łatwo się domyśleć, że związek dwóch rudych zwierzaków zaowocuje rudym potomstwem. Prawdopodobieństwo narodzin młodych o tym umaszczeniu jest bardzo duże. W pierwszych trzech z powyższych kryć wynosi aż 100%. W ostatnim kryciu natomiast „tylko” 75%. W każdym przypadku statystycznie połowę rudego potomstwa stanowią kocurki, a połowę kotki.

Schemat poniżej ilustruje ostatni przypadek, czyli kojarzenie kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie DdOO. Rudy kocur produkuje cztery rodzaje plemników: z allelami DO, z allelami DY, z allelami dO oraz z allelami dY. Ruda kotka również cztery: z allelami DO, z allelami DO, z allelami dO oraz z allelami dO.

Jak widzimy, po wymieszaniu się genów przy zapłodnieniu, potomstwo tej pary ma genotypy DDOO, DDOY, DdOO, DdOY, dddOO oraz ddOY, w stosunku 1:1:2:2:1:1. Pod względem fenotypów odpowiada to 6/16 rudym kotkom, 6/16 rudym kocurkom, 2/16 kremowym kotkom oraz 2/16 kremowym kocurkom.

Dziedziczenie umaszczenia rudego u kotów

Kojarzenie rudego kocura z rudą kotką

Czyli przy kryciu rudej kotki, rudym kocurem, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią 75-100% miotu, z czego statystycznie połowa to kotki a połowa kocurki.

Jak wiemy, barwa kremowa jest rozjaśnioną wersją koloru rudego (patrz Kremowe umaszczenie u kotów). Co to oznacza? To, że kotka o kremowym umaszczeniu ma dwa allele d, czyli genotyp ddOO. Kocur o rudym umaszczeniu to genotyp DDOY lub DdOY. Tym samym, kojarząc rudego kocura z kremową kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie DDOY z kotką o genotypie ddOO,
 2. kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie ddOO.

W pierwszym przypadku zawsze rodzą się rude młode. W drugim prawdopodobieństwo narodzin rudych kociąt to już tylko 50%. W każdym przypadku statystycznie połowę rudego potomstwa stanowią kocurki a połowę kotki.

Poniższy schemat prezentuje efekty drugiego z powyższych kryć, czyli kojarzenia kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie ddOO. Widać na nim, że potomstwo tej pary ma genotypy DdOO, DdOY, ddOO oraz ddOY, w stosunku 1:1:1:1. Pod względem fenotypów odpowiada to 1/4 rudym kotkom, 1/4 rudym kocurkom, 1/4 kremowym kotkom oraz 1/4 kremowym kocurkom.

Dziedziczenie umaszczenia rudego u kotów

Kojarzenie rudego kocura z kremową kotką

Czyli przy kryciu kremowej kotki, rudym kocurem, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią 50-100% miotu, z czego statystycznie połowa to kotki a połowa kocurki.

Kojarzenie rudego kocura z ciemną szylkretową kotką i z jasną szylkretową kotką

Skoro szylkretowe umaszczenie pokrewne jest rudemu (patrz Szylkretowe umaszczenie u kotów), można domniemywać, że szylkretowe kotki mogą urodzić rude dzieci. I tak rzeczywiście jest.

Kocur o rudym umaszczeniu to genotyp DDOY lub DdOY. Kotka o ciemnym szylkretowym umaszczeniu (czarny szylkret, czekoladowy szylkret, cynamonowy szylkret) ma genotyp DDOo lub DdOo. A zatem krycie ciemnej szylkretowej kotki rudym kocurem, to kojarzenie:

 1. kocura o genotypie DDOY z kotką o genotypie DDOo,
 2. kocura o genotypie DDOY z kotką o genotypie DdOo,
 3. kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie DDOo,
 4. kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie DdOo.

Największe prawdopodobieństwo tego, że w miocie pojawi się rude kocie występuje w 1, 2 i 3 kryciu – 50%. W 4 kryciu jest najmniejsze i wynosi 37,5%. W każdym przypadku statystycznie połowę rudego potomstwa stanowią kocurki a połowę kotki.

Schemat widoczny poniżej prezentuje efekty 4 krycia, czyli kojarzenia kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie DdOo. Potomstwo tej pary ma genotypy DDOO, DDOo, DDOY, DDoY, DdOO, DdOo, DdOY, DdoY, ddOO, ddOo, ddOY oraz ddoY, w stosunku 1:1:1:1:2:2:2:2:1:1:1:1. Pod względem fenotypów to 3/16 rudych kotek, 3/16 rudych kocurów, 3/16 ciemnych szylkretowych kotek, 3/16 ciemnych nie-rudych kocurów, 1/16 kremowych kotek, 1/16 kremowych kocurów, 1/16 jasnych szylkretowych kotek oraz 1/16 jasnych nie-kremowych kocurów.

Dziedziczenie umaszczenia rudego u kotów

Kojarzenie rudego kocura z ciemną szylkretową kotką

Czyli przy kryciu ciemnej szylkretowej kotki rudym kocurem, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią 37-50% miotu, z czego statystycznie połowa to kotki a połowa kocurki.

Jasne odmiany szylkretowego umaszczenia (niebieski szylkret, liliowy szylkret, płowy szylkret) są rozjaśnionymi wersjami ciemnych szylkretów (analogicznie: czarnego, czekoladowego i cynamonowego). Kotka u umaszczeniu jasno szylkretowym ma zatem dwa allele d, czyli genotyp ddOo. Kocur o rudym umaszczeniu to genotyp DDOY lub DdOY. To oznacza, iż kojarzenie rudego kocura z ciemną szylkretową kotką, to związek:

 1. kocura o genotypie DDOY z kotką o genotypie ddOo,
 2. kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie ddOo.

W pierwszym przypadku prawdopodobieństwo tego, że urodzi się rude potomstwo wynosi 50%. W drugim już tylko 25%. W każdym przypadku statystycznie połowę rudego potomstwa stanowią kocurki a połowę kotki.

Schemat poniżej prezentuje efekty drugiego krycia, czyli kojarzenia kocura o genotypie DdOY z kotką o genotypie ddOo. Jak widzimy potomstwo jest pary ma genotypy DdOO, DdOo, DdOY, DdoY, ddOO, ddOo, ddOY oraz ddoY, w stosunku 1:1:1:1:1:1:1:1. Pod względem fenotypów statystyczny miot wygląda następująco: 1/8 rudych kotek, 1/8 rudych kocurów, 1/8 ciemnych szylkretowych kotek, 1/8 ciemnych nie-rudych kocurów, 1/8 kremowych kotek, 1/8 kremowych kocurów, 1/8 jasnych szylkretowych kotek oraz 1/8 jasnych nie-kremowych kocurków.

Dziedziczenie umaszczenia rudego u kotów

Kojarzenie rudego kocura z jasną szylkretową kotką

Czyli przy kryciu jasnej szylkretowej kotki rudym kocurem, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią 25-50% miotu, z czego statystycznie połowa to kotki a połowa kocurki.

Kojarzenie kremowego kocura z rudą kotką

Kocur o kremowym umaszczeniu ma genotyp ddOY. Kotka o rudym umaszczeniu zaś albo genotyp DDOO, albo genotyp DdOO. Oznacza to, że kojarząc kremowego kocura z rudą kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie ddOY z kotką o genotypie DDOO,
 2. kocura o genotypie ddOY z kotką o genotypie DdOO.

Jak pamiętamy allel D i allel d dziedziczą się niezależnie od płci, nie ma zatem znaczenia, które z rodziców jest rude, a które kremowe. Czyli efekty kojarzenia rudego kremowego kocura z rudą kotką są dokładnie takie same, jak efekty kojarzenia rudego kocura z kremową kotką. W pierwszym z powyższych kryć prawdopodobieństwo narodzin rudych kociąt to 100%. W drugim kryciu to 50%. W każdym przypadku statystycznie połowę rudego potomstwa stanowią kocurki a połowę kotki.

Schemat poniżej ilustruje drugie krycie. Jak widzimy, potomstwo tej pary ma genotypy DdOO, DdOY, ddOY oraz ddOY, w stosunku 1:1:1:1. Pod względem fenotypów jest to 1/4 rudych kotek, 1/4 rudych kocurów, 1/4 kremowych kotek oraz 1/4 kremowych kocurów.

Dziedziczenie umaszczenia rudego u kotów

Kojarzenie kremowego kocura z rudą kotką

Czyli przy kryciu rudej kotki kremowym kocurem, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią 50-100% miotu, z czego statystycznie połowa to kotki a połowa kocurki.

Kojarzenie kremowego kocura z ciemną szylkretową kotką

Kocur o kremowym umaszczeniu ma genotyp ddOY. Kotka o ciemnym szylkretowym umaszczeniu ma genotyp DDOo lub DdOo. Czyli kojarząc kremowego kocura z ciemną szylkretową kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie ddOY z kotką o genotypie DDOo,
 2. kocura o genotypie ddOY z kotką o genotypie DdOo.

W pierwszym z powyższych kryć prawdopodobieństwo narodzin rudego potomstwa to 50%. W drugim kryciu to 25%. W każdym przypadku statystycznie połowę rudych młodych stanowią kocurki a połowę kotki.

Schemat, który widzimy poniżej, prezentuje drugie krycie. Potomstwo tej pary ma genotypy DdOO, DdOo, DdOY, DdoY, ddOO, ddOo, ddOY, ddoY, w stosunku 1:1:1:1:1:1:1:1. Pod względem fenotypów genotypy to 1/8 rudych kotek, 1/8 rudych kocurków, 1/8 ciemnych szylkretowych kotek, 1/8 ciemnych nie-rudych kocurków, 1/8 kremowych kotek, 1/8 kremowych kocurków, 1/8 jasnych szylkretowych kotek, 1/8 jasnych nie-rudych kocurków.

Dziedziczenie umaszczenia rudego u kotów

Kojarzenie kremowego kocura z ciemną szylkretową kotką

Czyli przy kryciu rudej kotki kremowym kocurem, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią 25-50% miotu, z czego statystycznie połowa to kotki a połowa kocurki.

Kojarzenie ciemnego nie-rudego kocura z rudą kotką, z kremową kotką, z ciemną szylkretową kotką i z jasną szylkretową kotką

Kocur o ciemnym nie-rudym umaszczeniu ma genotyp DDoY lub DdoY. Kotka o rudym umaszczeniu ma genotyp DDOO lub DdOO. Czyli kojarząc ciemnego nie-rudego kocura z rudą kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie DDoY z kotką o genotypie DDOO,
 2. kocura o genotypie DDoY z kotką o genotypie DdOO,
 3. kocura o genotypie DdoY z kotką o genotypie DDOO,
 4. kocura o genotypie DdoY z kotką o genotypie DdOO.

W 1, 2 i 3 z powyższych przypadków prawdopodobieństwo narodzin rudych kociąt wynosi 50%, w 4 zaś 37% procenta. A zatem przy kojarzeniu ciemnego nie-rudego kocura z rudą kotką, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią statystycznie 37,5-50% miotu. Istotnym jest to, że są to wyłącznie kocurki, kotki się po tej parze nie rodzą. Nie ma innej genetycznej możliwości, ponieważ osobniki płci żeńskiej po nie-rudym kocurze mogą odziedziczyć tylko allel o, a po rudej matce tylko allel O. Żeńskie potomstwo tej pary ma więc zawsze genotyp Oo, który jest równoznaczny z umaszczeniem szylkretowym.

Kocur o ciemnym nie-rudym umaszczeniu ma genotyp DDoY lub DdoY. Kotka o kremowym umaszczeniu ma genotyp ddOO. Czyli kojarząc ciemnego nie-rudego kocura z kremową kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie DDoY z kotką o genotypie ddOO,
 2. kocura o genotypie DdoY z kotką o genotypie ddOO.

W pierwszym przypadku prawdopodobieństwo narodzin rudych kociąt wynosi 50%, w drugim zaś 25% procenta. A zatem przy kojarzeniu ciemnego nie-rudego kocura z kremową kotką, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią statystycznie 25-50% miotu. Wszystkie są rzecz jasna płci męskiej – tak dzieje się zawsze, gdy nie-rudym kocurem kryjemy rudą lub kremową kotką – powyżej wyjaśniłem dlaczego.

Kocur o ciemnym nie-rudym umaszczeniu ma genotyp DDoY lub DdoY. Kotka o ciemnym szylkretowym umaszczeniu ma genotyp DDOo lub DdOo. Czyli kojarząc ciemnego nie-rudego kocura z ciemną szylkretową kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie DDoY z kotką o genotypie DDOo,
 2. kocura o genotypie DDoY z kotką o genotypie DdOo,
 3. kocura o genotypie DdoY z kotką o genotypie DDOo,
 4. kocura o genotypie DdoY z kotką o genotypie DdOo.

W 1, 2 i 3 z powyższych przypadków prawdopodobieństwo narodzin rudych kociąt wynosi 25%, w 4 zaś 18,75% procenta. A zatem przy kojarzeniu ciemnego nie-rudego kocura z ciemną szylkretową kotką, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią statystycznie 18,75-25% miotu. I tym razem rude potomstwo to zawsze kocury. Po tak umaszczonych rodzicach kotki mogą być wyłącznie szylkretowe (genotyp Oo) lub lub w innych kolorach niż rude i kremowe (genotyp oo).

Kocur o ciemnym nie-rudym umaszczeniu ma genotyp DDoY lub DdoY. Kotka o jasnym szylkretowym umaszczeniu ma genotyp ddOo. Czyli kojarząc ciemnego nie-rudego kocura z ciemną szylkretową kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie DDoY z kotką o genotypie ddOo,
 2. kocura o genotypie DdoY z kotką o genotypie ddOo.

W pierwszym przypadku prawdopodobieństwo narodzin rudego potomstwa wynosi 25%, w drugim zaś 12,5% procenta. A zatem przy kojarzeniu ciemnego nie-rudego kocura z jasno szylkretową kotką, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią statystycznie 12,5-25% miotu. Wszystkie są to zawsze kocurki, kotki mogą być szylkretowe lub w innych kolorach niż rude i kremowe.

Kojarzenie jasnego nie-kremowego kocura z rudą kotką i z ciemną szylkretową kotką

Kocur o jasnym nie-kremowym umaszczeniu ma genotyp ddoY. Kotka o rudym umaszczeniu ma genotyp DDOO lub DdOO. Czyli kojarząc ciemnego nie-rudego kocura z rudą kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie ddoY z kotką o genotypie DDOO,
 2. kocura o genotypie ddoY z kotką o genotypie DdOO.

W pierwszym z powyższych przypadków prawdopodobieństwo narodzin rudych młodych wynosi 50%, w drugim zaś 25% procenta. A zatem przy kojarzeniu ciemnego nie-rudego kocura z rudą kotką, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią statystycznie 25-50% miotu. Są to wyłącznie kocurki. Kotki się po tej parze nie rodzą, ponieważ osobniki płci żeńskiej po nie-rudym kocurze mogą odziedziczyć tylko allel o, a po rudej matce tylko allel O, co oznacza genotyp Oo i szylkretowe umaszczenie.

Kocur o jasnym nie-kremowym umaszczeniu ma genotyp ddoY. Kotka o ciemnym szylkretowym umaszczeniu ma genotyp DDOo lub DdOo. Czyli kojarząc ciemnego nie-rudego kocura z ciemną szylkretową kotką, możemy połączyć:

 1. kocura o genotypie ddoY z kotką o genotypie DDOo,
 2. kocura o genotypie ddoY z kotką o genotypie DdOo.

W pierwszym przypadku prawdopodobieństwo narodzin rudych kociąt wynosi 25%, w drugim 18,75% procenta. A zatem przy kojarzeniu ciemnego nie-rudego kocura z ciemną szylkretową kotką, kocięta o rudym umaszczeniu stanowią statystycznie 12,5-25% miotu. I tym razem rude potomstwo to zawsze kocury. Po tak umaszczonych rodzicach kotki mogą być wyłącznie szylkretowe (genotyp Oo) lub lub w innych kolorach niż rude i kremowe (genotyp oo).

Kojarzenia, z których nie narodzą się rude kocięta

 1. Kojarzenie kremowego kocura z kremową kotką – Brak alleli D.
 2. Kojarzenie rudego kocura z nie-rudą kotką – Jeśli przyjrzymy się mechanizmom dziedziczenia allelu O i allelu o (patrz Dziedziczenie szylkretowego umaszczenia u kotów), zauważmy, że nie-ruda kotka (genotyp oo) nigdy nie urodzi rudych kociąt, co najwyżej szylkretowe.
 3. Kojarzenie kremowego kocurka z nie-rudą kotką – Efekt będzie taki sam, jak przy kojarzeniu rudego kocura z nie-rudą kotką, z tych samych powodów. Przy jasnej nie-rudej kotce dodatkowo nie będzie alleli D.
 4. Kojarzenie jasnego nie-rudego kocura z kremową kotką – Brak alleli D.
 5. Kojarzenie kremowego kocura z jasną szylkretową kotką – Brak alleli D.
 6. Kojarzenie jasnego nie-rudego kocura z jasną szylkretową kotką – Brak alleli D.

Wnioski do dziedziczenia rudego umaszczenia u kotów

Czas na podsumowanie tego, co napisałem powyżej.

 1. Rude kocięta urodzą się wtedy, gdy zostaną spełnione jednocześnie następujące dwa warunki: to, że przynajmniej jedno z kocich rodziców ma ciemne umaszczenie, czyli ma w genotypie co najmniej jeden allel D oraz to, że kotka jest ruda, kremowa lub szylkretowa.
 2. Narodziny rudego kocurka są o wiele bardziej prawdopodobne niż przyjście na świat kotki o tym umaszczeniu.
 3. Rude kotki mogą narodzić się tylko wtedy, gdy kocur i kota mają allel O.
 4. Największe prawdopodobieństwo narodzin rudych kociąt istnieje przy kojarzeniu ze sobą dwóch rudych kotów lub kota rudego z kotem kremowym.
 5. Dziedziczenie rudej barwy futra u kotów powiązane jest z dziedziczeniem umaszczenia kremowego i umaszczenia szylkretowego.
 6. Dziedziczenie umaszczenia rudego (i kremowego) powiązane jest z dziedziczeniem płci, ponieważ allel O i allel o zlokalizowane są na chromosomach płci. Jednakże to, czy na świat przyjdzie kocię rudym futrze czy też rozjaśnionej wersji rudego, czyli kremowym umaszczeniu nie jest związane z płcią, ponieważ allel D, który odpowiada za ciemne wersje umaszczeń dziedziczy się niezależnie od płci.

Tekst: Jacek P. Narożniak
Zdjęcie: Mina Valentine, Flickr

Blue_Bis Baner

 1. witam, nie moge zamiescic tu linka do zdjecia, wiec prosze wpisac w grafike google „cat birth” pierwsze zdjecie od lewej przedstawia buro-biala kotke z kocietami w tym jedno jest rude, kolega ostatnio w pracy opowiadal mi o kotce ktora dokarmial czarno bialej ktora raz w jednym miocie miala calego rudego kotka, jest to mozliwe? rozumiem tricolory, ale rudy po ojcu?

  1. Zerknąłem na to zdjęcie. Pozornie faktycznie sytuacja wygląda na odbiegającą od reguł, ale to mogą być tylko pozory, gdyż kotka na zdjęciu może być w rzeczywistości szylkretem. Fotka jest dość słabej jakości, a jak się przyjrzeć wydaje się, że miejscami przebłyskuje ruda barwa. Rudych włosów może być bardzo mało, zwłaszcza u kotów nierasowych – a ta na zdjęciu na taką wygląda – nie podlegają one bowiem selekcji hodowlanej. Ponadto jest czarna tabby, a u kotek o tym umaszczeniu rude włosy mogą być słabiej widoczne.

 2. Witam, bezdomna kotka okocila sie w mojej piwnicy i wsrod 4 kociat, jest jeden kocurek trikolor, wrzuce zdjecia jak juz oczy otworzy i bedzie troszke wiekszy.

 3. Dzień dobry! Jestem posiadaczką (a raczej służącą) rudej kotki, której matka jest szara. To całkowicie zaprzecza treści artykułu, w którym jest napisane, że niemożliwym jest, aby nie-szara kotka urodziła rude koty. A to młode to w dodatku jest ruda kotka, nie kocur. Ojciec nienzany. Jak to możliwe? Jednocześnie zapewniam, że ruda kotka jest na 100% ruda z odrobiną białego „krawata” i odrobiną białego na pyszczku, reszta ruda. Absolutnie nie jest to szylkret. A matka jest jasno-szara w lekko ciemniejsze szare pręgi, nie ma ani kropki rudego koloru.

  1. Na początek mała uwaga. Napisałem, że „rudych kociąt nie da nie-ruda samica”, a nie, że „nie-szara”, jak napisałaś (pewnie omyłkowo). Ale do rzeczy. Aby urodziła się ruda kotka, musi ona otrzymać po jednym genie orange od ojca i od matki. Ruda kota ma bowiem genotyp OO. W przypadku kocurów (genotyp OY) matka też musi posiadać allel orange, nie musi go mieć ojciec, ponieważ rudy kocur po ojcu dziedziczy tylko chromosom Y. Zatem nie ruda kotka, która ma genotyp oo, czyli nie ma żadnego genu orange nie może być matką rudej kotki. Czy masz absolutną pewność, że matką twojej pupilki jest wspomniana „szara” kotka? Pytanie to wbrew pozorom nie jest bez sensu, jeśli otrzymałaś swojego kota od kogoś – mogłaś zostać wprowadzona w błąd, co się zdarza. Jeśli jednak nie ma wątpliwości, co do rodziców twojej pupilki, pierwszą myślą, jaka się w takim przypadku nasuwa to to, że błędnie określiłaś umaszczenia matki swojej kotki (nawet bardzo doświadczeni sędziowie felinologiczni miewają czasami z tym kłopoty). Przede wszystkim użyte przez ciebie określenie „szary” nie istnieje w oficjalnej nomenklaturze i potocznie używane bywa do umaszczenia niebieskiego, czarnego srebrzystego, niebieskiego srebrzystego, srebrzystego tabby itd. Może jest ona w rzeczywistości szylkretem, tylko słabo to widać w fenotypie. Liczba i rozmieszczenie plam rudych i nie-rudych na ciele szylkretów jest losowa (miałem kotkę, która rude włosy miała wyłącznie na głowie i szyi). Może rudych włosów na jej ciele nie jest dużo i są one tak rozproszone, że trudno je zauważyć? Tak czy inaczej zgodnie z dostępną mi wiedzą, aby kota mogła wydać na świat rude młode musi posiadać przynajmniej jeden allel orange, czyli mieć rude albo szylkretowe umaszczenie. Czy twój kot to „dachowiec”?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *